Det skjer

Tyristrand og Omegn Pensjonistforening

17. april 2019 kl: 17:00
Tyristrand Kulturhus

Det er medlemsmøte i kulturhuset kl. 17. Gla`gjengen og Frank Danielsen står for underholdningen.