Det skjer

Høsttakkefest

20. september 2020 kl: 11:00
Hole kirke

Velkommen til høsttakkefest!
Liturg: Sevat Lappegard
Kantor: Grethe Ulversøy

Hole bygdekvinnelag pynter kirken til fest.