Det skjer

Høytidsgudstjeneste påskedag Hønefoss kirke

21. april 2019 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Ved prost Kristin Moen Saxegaard og kantor Stein Sødal