Det skjer

Gudstjeneste andre påskedag Hønefoss omsorgssenter

22. april 2019 kl: 11:15
Hønefoss omsorgsenter

Ved sogneprest Tor Magnus Amble og diakon Stig Kjenstad

Leksehjelp

22. april 2019 kl: 14:00
Frivilligsentralen,Vik

Gudstjeneste i Sørum kirke

22. april 2019 kl: 17:00
Sørum kirke, Bjoneroa