Det skjer

Babysang

28. oktober 2020 kl: 10:30
DoReMi Elstangen barnehage, Klokkerlia 12, Krokkleiva

Vi inviterer en forelder med barn 0-2 år til en sangstund i Elstangen barnehage.

Grunnet smittevern deler vi inn i grupper med ulik start. Gruppe 1 starter kl. 10.30 og gruppe 2 starter kl. 13.00. Meld deg og barnet på og velg tidspunktet som passer best. Sangstunden varer omtrent 1 time. Vi serverer kaffe og te og ber enhver ta med seg mat til eget bruk.
Babysang er et samarbeid mellom Hole menighet og DoReMi Elstangen barnehage.
Velkommen til musikkglede og fellesskap i trygge omgivelser!

Påmelding til Torun Eskevik Ruud tr327@kirken.no /tlf. 412 23 028
eller kontakt styrer for DoReMi Elstangen, Heidi Bjørnstad elstangen@laringsverkstedet.no /tlf. 930 54 886