Det skjer

Høytidsgudstjeneste

21. april 2019 kl: 11:00
Ullerål Kirke

Velkommen til gudstjeneste 1. påskedag ved sokneprest Nils Christian Skjauff. Det blir sang ved Aina Audensen og Eli Ruud deltar på trompet.