Det skjer

Påskemåltid Skjærtorsdag

25. april 2019 kl: 18:00
Jevnaker kirke

Velkommen til forenklet gudstjeneste med nattverd. Etter gudstjenesten samles vi til bordfelleskap med kveldsmat.