Det skjer

Gudstjeneste, Adventistkirken

24. oktober 2020 kl: 11:15
Adventistkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

Velkommen til gudstjeneste i Hønefoss Adventistkirke! Vi møtes hver lørdag til interaktivt Bibelstudie kl. 10.00. Eget program for barn fra 0-5 år, 6-9 år, 10-12 år og 13+. Gudstjeneste kl. 11:15