Det skjer

Gudstjeneste, Adventistkirken

31. oktober 2020 kl: 11:15
Adventistkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

Velkommen til gudstjeneste i Hønefoss Adventistkirke! Vi møtes hver lørdag til interaktivt Bibelstudie kl. 10.00. Eget program for barn fra 0-5 år, 6-9 år, 10-12 år og 13+. Gudstjeneste kl. 11:15

Kunstutstilling - Tresnitt, keramikk og porselen

31. oktober 2020 kl: 11:00
Det Øde Galleri og Skaperi, Ole Rytteragersvei 96, 3530 Røyse

Gudstjeneste, Adventistkirken

31. oktober 2020 kl: 11:15
Adventistkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

Åpen kirke

31. oktober 2020 kl: 12:00
Hole kirke

" class="arrbilde">

Åpen kirke

31. oktober 2020 kl: 12:00
Randsfjord kirke og Jevnaker kirke

Vernissage med Erik Formoe

31. oktober 2020 kl: 15:00
Sundvolden Hotel

Åpen kirke

31.10.2020 17:00:00
Hønefoss kirke

Allehelgensaften i Haug kirke

31.10.2020 17:00:00
Haug kirke

JazzKaffe med Fløyte - konsert med Four Pleasure og Flutes Feminales

31.10.2020 19:00:00
Bysalen Amfi i Ringerike Kultursenter