Det skjer

Bridge

20. oktober 2020 kl: 17:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Hver tirsdag settes bridgeutstyret frem i stua vår, og bordene fylles med glade spillere som kommer for å ha en hyggelig stund sammen over kortspillet. Vanskelighetsgrad: LAVTERSKEL!
Tilbudet er et samarbeid mellom Jevnaker Frivilligsentral og Bridgeklubben Kløver Ess.