Det skjer

Påskedag-Høytidsgudstjeneste m/dåp

21. april 2019 kl: 11:00
Jevnaker kirke

Velkommen til Høytidsgudstjeneste. Dersom du trenger skyss til kirken, ta kontakt med Gunvor eller Sverre Nordal på tlf: 61311939 eller mobil: 47312417