Det skjer

Gudstjeneste 2 påskedag

22. april 2019 kl: 11:00
Jors

Velkommen til Gudstjeneste og nattverd på på Jors.

Sentrumkirken

22. april 2019 kl: 11:00
Bysalen Amfi, Ringerike Kultursenter

2. Påskedag i Veme kirke

22. april 2019 kl: 11:00
Veme Kirke

Nattverdsgudstjeneste

22. april 2019 kl: 11:00
Hole bo- og rehabiliteringssenter

Høytidsgudstjeneste

22. april 2019 kl: 11:00
Ask kapell

Gudstjeneste 2 påskedag

22. april 2019 kl: 11:00
Jors

Gudstjeneste andre påskedag Hønefoss omsorgssenter

22.04.2019 11:15:00
Hønefoss omsorgsenter

Leksehjelp

22.04.2019 14:00:00
Frivilligsentralen,Vik

Gudstjeneste i Sørum kirke

22.04.2019 17:00:00
Sørum kirke, Bjoneroa