Det skjer

Hønefoss-Øst og Hønefoss-Ringerike Rotaryklubber

27. oktober 2020 kl: 18:30
Benterudstua

Felles rakafisklag for begge klubbene. Grunnet korona er det satt tak for hvor mange som kan delta.