Det skjer

Lansering av Heftet Ringerike 2020

25. oktober 2020 kl: 13:00
Veien kulturminnepark

Møtet vil vare ca. 1¼ time og noen forfattere bidrar med en kort informasjon om sin artikkel:
• Anne Strand: Ringerikes Malerklubb – landets eldste amatørmalerklubb
• Bjørn Heimsjø: Regimentssjefens omdømme
• Geir Bråten og Ragnhild Hvidsten: «Voggevise i skogen» av Elling M. Solheim
• Nils Elsrud: Utvandrerhistorier fra Ringerike: O.S. Johnsons livsverk
• Bodil Helene Bach: Ringerike Soroptimistklubb
• Arvid Næss: Fjellplanter på Krokskogen
• Knut Grande: Krokkleiva – fra utskjelt kongevei til attraktiv turvei.

Det er ikke inngangspenger, men anledning til å kjøpe kaffe med «noe attåt» i kafeen. Veien kulturminnepark selger Heftet Ringerike og annen lokalhistorisk litteratur.
Se ellers informasjon på Facebook og hjemmesidene til Veien kulturminnepark og Heftet Ringerike.