Det skjer

Haug Kirkeforening.

20. oktober 2020 kl: 11:00
Haug Kirkestue

Vi får besøk av Marte Paulsen. Så samles vi til en hyggelig prat, sang og god bevertning. Det er utlodning, ta med gevinst. Vi følger Coronaregler!