Det skjer

Bruddstykker - kormusikk komponert av samtidens nordiske kvinner

18. oktober 2020 kl: 18:00
Hønefoss Kirke

Kammerkoret Vox Humana har over 30 års erfaring med fremføring av kormusikk med stor bredde i sjanger, besetning, og kulturopphav. Men etter et dypdykk i notearkivet fant vi til vår overraskelse så å si ingen verk komponert av kvinner. Vi har nå blitt mer oppmerksom på hvordan vi har vært begrenset av patriarkalske normer og rammer, og med prosjektet Bruddstykker ønsker vi å bryte ut av disse. Konserten er slik en jakt på nye musikalske perspektiver fra kvinner. Programmet samler stykker komponert av samtidens kvinnelige komponister fra de nordiske landene. Med komponister fra ulike land, forskjellige generasjoner og med forskjellige stiler er det et stort spenn i kveldens program, fra postmoderne ironisk snakkesang til kontemplativ ny-enkelhet og musikk etter mer klassiske idealer, fra nysgjerrig og nervepirrende intensitet, gjennom modig frykt og ensomhet, til fredfull ro og frigjørende glede.