Det skjer

Aktivitetsgruppe

22. oktober 2020 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

En times gåtur med innlagte øvelser underveis. Klær etter vær. Frivillige hjelpere som instruktører. Smittevernregler følges under hele samlingen. Velkommen!