Det skjer

Allehelgensgudstjeneste. Tema: "Tiltrekningskraft!" Pastor Ivar Granum taler. Sang av Marit Nygård. Musikk ved Egil Granum. Vi tenner lys og minnes våre kjære. Nattverd. Enkel kirkekaffe.

1. november 2020 kl: 11:00
Metodistkirken i Arcaden, Storgt. 7 Hønefoss

Tema: "Tiltrekningskraft!" Jesus gir en uforbeholden garanti om kjærlighet. Han vil aldri støte noen bort som kommer til Ham.

Gudstjeneste.

1. november 2020 kl: 11:00
Filadelfia.

Allehelgensgudstjeneste

1. november 2020 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Gudstjeneste

1. november 2020 kl: 11:00
Hønefoss Frikirke

Høymesse

1. november 2020 kl: 11:00
Hole kirke

Sentrumkirken

1. november 2020 kl: 11:00
Byscenen, Ringerike Kultursenter

Kunstutstilling - Tresnitt, keramikk og porselen

01.11.2020 11:00:00
Det Øde Galleri og Skaperi, Ole Rytteragersvei 96, 3530 Røyse

Allehelgensmesse

01.11.2020 11:00:00
Tyristrand kirke

Visitasgudstjeneste

01.11.2020 11:00:00
Ullerål kirke

Kunstutstilling - Tresnitt, keramikk og porsenet

01.11.2020 12:00:00
Det Øde Galleri og Skaperi, Ole Rytteragersvei 96, 3530 Røyse

Gudstjeneste

01.11.2020 12:00:00
Frelsesarmeen Hønefoss

Åpen kirke

01.11.2020 12:00:00
Randsfjord kirke og Jevnaker kirke

Allehelgensmesse

01.11.2020 16:00:00
Lunder kirke

Allehelgensgudstjeneste

01.11.2020 18:00:00
Norderhov kirke

Allehelgensmesse

01.11.2020 19:00:00
Veme kirke