Det skjer

Høymesse

18. oktober 2020 kl: 11:00
Hole kirke

Velkommen til høymesse i Hole kirke!
Liturg: sokneprest Morten Hansen Hunstad
Kantor: Grethe Ulversøy

Alle barn er velkommen til søndagsskole!