Det skjer

LHL Ringerike

19. oktober 2020 kl: 11:23
Viken

Pga. Corona er alle LHL Ringerikes aktiviteter fortsatt avlyst. Styret vurderer situasjonen fortløpende, når aktiviteten kan gjenopptas.
Tips om egen trening finner du på lhl sine hjemmesider:https://www.lhl.no//et sunnere-liv/fysisk-aktivitet/
Vi håper på bedre tider og ønsker medlemmer og støtte spillere alt godt
Hilsen styret i LHL RINGERIKE.
-