Det skjer

Cafe Bien med opplegg for barn.

24. oktober 2020 kl: 10:00
Filadelfia.

Caféen er oppe fra 10:00 til 14:00, det er også eget opplegg for barn. Velkommen!