Det skjer

Høstfest

24. oktober 2020 kl: 12:00
Frelsesarmeen Hønefoss

Major Gunnar Flørenes Gundersen leder og taler. Sang av Frode og Elin fra Sandvika. Mye utlodning. Enkel bevertning.