Det skjer

Gudstjeneste, Adventistkirken

28. november 2020 kl: 11:15
Adventistkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

Velkommen til Hønefoss Adventistkirke!
Bibelstudium hver lørdag kl. 10:00. Eget program for barna (0-5, 6-9, 10-12, 13+)
Gudstjeneste hver lørdag kl. 11:15. For mer info, besøk nettsiden vår: honefoss.adventistkirken.no