Det skjer

Aktivitetsgruppe

26. november 2020 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

En times gåtur med innlagte fysiske øvelser underveis. Klær etter vær.