Det skjer

Famiiegudstjeneste

22. november 2020 kl: 11:00
Haug kirke

Familiegudstjeneste med en dåp ved sokneprest Lena Ros Matthiasdottir.