Det skjer

Hole historielag

25. november 2020 kl: 19:00
Gjesvold gård

Dagens tema er om juletradisjoner og hvordan de har endret seg opp til vår tid. Foredragsholder er Geir Thomas Risåsen. Han er kunsthistoriker og sakprosaforfatter, ansatt ved Norsk Folkemuseum. Dessuten er han kjent fra kåserier i NRK.
Smittevernreglene blir strengt fulgt. Møtet er åpent for alle, men begrenset til 40 personer.