Det skjer

Julemøtet Hole og Ringerike hagelag avlyses

24. november 2020 kl: 19:00
Hønefoss

Julemøtet blir dessverre avlyst pga Covid19 situasjonen. Vi ønsker alle medlemmer en riktig fin førjulstid!