Det skjer

Frisklivssentralens treningsgruppe Helgelandsmoen

19. januar 2021 kl: 10:00
Ringeriksbadet

Tirsdager kl. 10:00 og torsdager kl. 13:00. Utegrupper med oppmøte utenfor hovedinngangen til Ringeriksbadet.
Påmelding påkrevd til 40 91 27 78.