Det skjer

Frisklivssentralens treningsgruppe Helgelandsmoen

28. januar 2021 kl: 13:00
Ringeriksbadet

Tirsdager kl. 10:00 og torsdager kl. 13:00. Utegrupper med oppmøte utenfor hovedinngangen til Ringeriksbadet.
Påmelding påkrevd til 40 91 27 78.

Aktivitetsgruppe

28. januar 2021 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Frisklivssentralens treningsgruppe Helgelandsmoen

28. januar 2021 kl: 13:00
Ringeriksbadet

Matutdelingen Ringerike

28. januar 2021 kl: 14:00
Hønefoss Skole, sidebygg, Hønengata 9

BUA Jevnaker

28. januar 2021 kl: 15:00
Brugata 12