Det skjer

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Medlemsmøte

2. februar 2021 kl: 18:00
Scandic Hotel

Dagens tema: Lokalhistorie og pensjonistliv v/ Ragnvald Lien
3 minutters v/Bjørn Geirr Harsson

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Medlemsmøte

2. februar 2021 kl: 18:00
Scandic Hotel