Det skjer

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Peismøter

9. februar 2021 kl: 18:30
Diverse steder i og rundt Hønefoss

Separate individuelle møter i klubbens forskjellige komiteer.

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Peismøter

9. februar 2021 kl: 18:30
Diverse steder i og rundt Hønefoss