Det skjer

BUA Ringerike

20. januar 2021 kl: 14:00
Hønefoss Skole, sidebygg kjeller

Gratis utlån av sports- og fritidsutstyr. Alt av informasjon finner du på BUA.io Opprett låneprofil på BUA.io før du kommer. Følg oss gjerne på FB.