Det skjer

Matutdelingen Ringerike

14. januar 2021 kl: 14:00
Hønefoss Skole, sidebygg, Hønengata 9

Gratis utdeling av mat og husholdningsartikler til lavinntektsfamilier med barn under 18 år.
14:00-17:30 på torsdager i januar.
Mer info på ringerike.frivilligsentral.no