Det skjer

Lørdagsuniversitetet – Demens i et folkehelseperspektiv

27. februar 2021 kl: 12:00
Digitalt

Velkommen til Lørdagsuniversitetet – et populærvitenskapelig foredrag i samarbeid med Universitetet i Sørøst – Norge.

Denne lørdagen kan du få med deg foredraget Demens i et folkehelseperspektiv av Aud Johannessen, professor ved fakultet for helse- og sosialvitenskap. Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Campus Vestfold

I forskningen sin har professor Aud Johannessen snakket med personer med demens, om deres opplevelser av hvordan det er å leve med en demenssykdom. Populærvitenskapelig foredrag.

– Dette har helsepersonell vanligvis ikke pleid å gjøre, fordi man har lenge hatt en oppfattelse av at personer med demens ikke er i stand til å uttrykke seg om sin situasjon. Nå ser vi at denne oppfattelsen ikke nødvendigvis stemmer, sier Johannessen. I 2017 mottok Aud Johannessen Leon Jarners forskningspris for sitt arbeid med prosjektet «Yngre med demens og deres familier».

– Gjennom prosjektet har vi utviklet mer kunnskap om hvordan yngre personer med demens og deres pårørende opplever situasjonen de står i, og hva de har behov for av helsetjenester og hva de mener om det som tilbys, forteller Johannessen i dette intervjuet.

Arrangementet avholdes digitalt lørdag 27. februar kl.12.00. Åpent for alle. Påmelding. Velkommen!

Hvordan kan DU delta?
Send epost til bibliotek@ringerike.kommune.no med ditt navn, e-postadresse og navnet på arrangementet. Deltakere får tilsendt invitasjonen til foredraget i god tid før arrangementsstart.

NB: Mulighet å få med strømmen fra hovedbiblioteket. Men plassen er begrenset. Gi beskjed på e-post så holder vi av en plass til deg.