Det skjer

Naturfagene i steinerskolen

23. mai 2019 kl: 19:00
Ringerike Steinerskole

Hva vil vi med naturfagundervisningen i steinerskolens ungdomstrinn?

Ringerike Steinerskole holder et foredrag om naturfagundervisningen i steinerskolen ved Dag-Otto Thunold. Dag-Otto har arbeidet som realfagslærer i mange år i steinerskolen og har lang og bred erfaring med naturfag og steinerpedagogikk. I dag underviser han ved Ringerike Steinerskole i blant annet matematikk, biologi, kjemi og fysikk.

Dag-Otto vil fortelle om metoden og innholdet i naturfagundervisningen på ungdomstrinnet.
-Hva vil vi med naturfagundervisningen i steinerskolens ungdomstrinn?
-Hva vil de si å øve bedømmelse på grunnlag av egne observasjoner?
-Hva må til for at eleven selv skal kunne oppdage den type lover og sammenhenger man ellers finner i lærebøkene?
Det vil også bli tid til spørsmål og samtale.

Foredraget passer for alle som er interessert i oppvekst, pedagogikk og skole. Gratis inngang.