Det skjer

Naturfagene i steinerskolen

23. mai 2019 kl: 19:00
Ringerike Steinerskole

Hva vil vi med naturfagundervisningen i steinerskolens ungdomstrinn?

Ringerike Steinerskole holder et foredrag om naturfagundervisningen i steinerskolen ved Dag-Otto Thunold. Dag-Otto har arbeidet som realfagslærer i mange år i steinerskolen og har lang og bred erfaring med naturfag og steinerpedagogikk. I dag underviser han ved Ringerike Steinerskole i blant annet matematikk, biologi, kjemi og fysikk.

Dag-Otto vil fortelle om metoden og innholdet i naturfagundervisningen på ungdomstrinnet.
-Hva vil vi med naturfagundervisningen i steinerskolens ungdomstrinn?
-Hva vil de si å øve bedømmelse på grunnlag av egne observasjoner?
-Hva må til for at eleven selv skal kunne oppdage den type lover og sammenhenger man ellers finner i lærebøkene?
Det vil også bli tid til spørsmål og samtale.

Foredraget passer for alle som er interessert i oppvekst, pedagogikk og skole. Gratis inngang.

Handlebuss / post buss

23. mai 2019 kl: 09:00
Frivilligsentralen,Vik

Gågruppe

23. mai 2019 kl: 10:00
Frammøtet ved Lunder kirke

Cafe med snitter

23. mai 2019 kl: 10:30
Frivilligsentralen,Vik

Babysang for de minste

23. mai 2019 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Haugvang Seniordans

23. mai 2019 kl: 11:00
Lokalet Haugvang

Eldretrimmen på Røde korshuset Jevnaker

23.05.2019 11:00:00
Røde korshuset på Jevnaker

LHL Ringerike

23.05.2019 12:00:00
Bowlinghallen

Babysang for alle

23.05.2019 12:00:00
Hønefoss kirke

Bingo

23.05.2019 12:00:00
Sokna tunet

Seniornett Hønefoss

23.05.2019 12:00:00
Ringerike bibliotek

Gratis middag med godt fellesskap. Du kan gi en gave.

23.05.2019 16:30:00
Festsalen i Metodistkirken 3.et, Storgt.7, Hønefoss

Bingo

23.05.2019 17:00:00
Viksveien 29, Hole frivilligsentral

Hønefoss pensjonistforening

23.05.2019 17:00:00
Hønefoss kirkestue

Basar

23.05.2019 17:00:00
Nyhus grendehus

Bingo

23.05.2019 17:00:00
Solhov Grendehus

Jevnaker Pensjonistforening

23.05.2019 17:00:00
Jevnaker Frivilligsentral

Gågruppe

23.05.2019 18:00:00
Jevnaker Frivilligsentral / Ungdomskafeên

EXIT2019 / Utstilling

23.05.2019 18:00:00
Veien Kulturminnepark

Singelgruppe

23.05.2019 18:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Ringerike quilteklubb (RQK)

23.05.2019 19:00:00
Ullerål kirke, underetg

Hønefoss frimerkeklubb

23.05.2019 19:00:00
Ringerikshallen

Naturfagene i steinerskolen

23.05.2019 19:00:00
Ringerike Steinerskole