Det skjer

Vinterfestival avlyst 2021; arrangør Hole Frivilligsentral

6. mars 2021 kl: 10:00
Hole Arbeidssenter/Sundvollen Stranda

Styret i Hole Frivilligsentral har vedtatt å dessverre avlyse årets vinterfestival 6 mars 2021 grunnet corona pandemien.