Det skjer

Ungdomslaget Haab -Årsmøte

8. mars 2021 kl: 19:00
Ringerike Gjestegård 2.dre etasje

Årsmøte avholdes med vanlige saker. Grunnet corona restriksjoner
kreves påmelding til Leder

Loppemarked

8. mars 2021 kl: 10:00
Anettes vei 8 3518 Hønefoss

Hønefoss og Omegn Arbeiderlag

8. mars 2021 kl: 18:00
Rådhuset

Klokkergården bibliotek

8. mars 2021 kl: 18:00
Klokkergården, Tyristrand

Ungdomslaget Haab -Årsmøte

8. mars 2021 kl: 19:00
Ringerike Gjestegård 2.dre etasje