Det skjer

BUA Ringerike

25. februar 2021 kl: 14:00
Hønefoss Skole, Hønengata 9, sidebygg kjeller

Gratis utlån av sports- og fritidsutstyr.