Det skjer

Matutdelingen Ringerike

4. mars 2021 kl: 14:00
Hønefoss Skole, Hønengata 9, sidebygg

Utdeling av dagligvarer. Gratis for lavinntektsfamilier med barn under 18 år.