Det skjer

Bra Mat - for bedre helse

5. mars 2021 kl: 12:30
Digitalt

Frisklivssentralen inviterer til kostholdskurset Bra Mat - For bedre helse. Kurset foregår digitalt over fem dager og baserer seg på Helsedirektoratets kostråd. Kurset holdes av ernæringsrådgiver.
Tid: 12:30 - 14:30 alle fredager i mars samt 9. april.
For påmelding eller mer informasjon, kontakt: 40 91 27 78 eller: frisklivssentralen@hole.kommune.no