Det skjer

Årsmøte

10. mars 2021 kl: 20:00
Hole kirke

Hole menighet sitt årsmøte avholdes i Hole kirke.