Det skjer

Corona og årsmøte i Hønefoss menighet

7. mars 2021 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Fjorårets årsmøte i Hønefoss menighet måtte forskyves noen måneder av smittevernhensyn og lovendringer i forhold til kirkebesøk. Men i år, så langt ser det altså ut som vi kan åpne kirkedørene for gudstjeneste i Hønefoss kirke med etterfølgende årsmøte i menigheten.
Søndag 7. mars vil vi fremlegge årsrapporten og regnskap, samt budsjettall for dette året, og Hønefoss menighetsråd inviterer til en hyggelig samling, søndag formiddag, en samling med begrenset antall deltakere mht. til både en meters regelen og to meters regelen ved sang.
Men vi gleder oss og håper at vi kan gjennomføre begge deler.
I skrivende stund ser det slik ut, men regelendringer har i løpet av fjoråret og årets første måneder vært til tider vanskelig å forholde seg til med stadig skiftende budskap.
På vegne av Hønefoss menighetsråd
Roar Olsen Rådsmedlem