Det skjer

BUA Ringerike

10. mars 2021 kl: 14:00
Hønefoss Skole, Hønengata 9, sidebygg kjeller

Gratis utlån av sports- og skiutstyr.