Det skjer

Dåpsgudstjeneste - åpen

7. mars 2021 kl: 11:00
Hole kirke

Velkommen til dåpsgudstjeneste i Hole kirke!
Liturg: sokneprest Morten Hansen Hunstad
Organist: Iver Koksrud