Det skjer

Kunnskap til lunsj - Statusrapport for vekst i Ringeriksregionen - og vekstbarometer

22. mai 2019 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

Tema: Statusrapport for vekst i Ringeriksregionen og vekstbarometer
Framtidens Ringerike byr på mange gode muligheter for utvikling og vekst med drømmen om ringeriksbanen og utvidet E16. Bli med oss og få et innblikk i hvordan Ringeriksregionen kan se ut i fremtiden når universitetslektor Steinar Aasnæss fra Universitetet i Sørøst-Norge holder foredrag om Statusrapporten for vekst i

Ringeriksregionen og vekstbarometer.

Foredrag ved universitetslektor Steinar Aasnæss, Handelshøyskolen, Institutt forøkonomi, markedsføring og jus, Campus Ringerike.

Ta gjerne med matpake. Vi holder kaffe eller te.
Gratis Inngang. Velkommen!Arrangement i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge.