Det skjer

Lovsangsgudstjeneste med Runar Johansen, Kjell Arild Johansen og Audun Frode Ringkjøb. Nattverd

7. mars 2021 kl: 11:00
Metodistkirken i Arcaden, Storgt. 7, Hønefoss

Glad gudstjeneste med trygt smittevern