Det skjer

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

18. juni 2019 kl: 11:00
Møtested: Pendlerparkeringen på Vik

Turmål: Storøya