Det skjer

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

18. juni 2019 kl: 11:00
Møtested: Pendlerparkeringen på Vik

Turmål: Storøya

Runes trim- og motivasjonsgruppe

18. juni 2019 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

Valpetreff på Tyrimyra

18. juni 2019 kl: 18:00
Tyrimyra

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Årsmøte

18. juni 2019 kl: 18:30
Scandic Hotel