Det skjer

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

25. juni 2019 kl: 13:18
Møtested: Pendlerparkeringen på Vik

Turmål: Damtjern