Det skjer

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

25. juni 2019 kl: 11:00
Møtested: Pendlerparkeringen på Vik

Turmål: Damtjern