Det skjer

Bridge

27. mai 2019 kl: 18:00
Sokna tunet

Bridge

Kaffeslabberas på Jevnaker Frivilligsentral

27. mai 2019 kl: 09:00
Jevnaker Frivilligsentral

Mandagskafe'

27. mai 2019 kl: 11:00
Hole bo- og rehabiliteringssenter

Lesteberg og Jokerud underholder

27. mai 2019 kl: 11:30
Sokna tunet

Leksehjelp

27. mai 2019 kl: 14:00
Frivilligsentralen,Vik

Klokkergården bokkafe

27. mai 2019 kl: 18:00
Klokkergården på Tyristrand

Bridge

27.05.2019 18:00:00
Sokna tunet

Bridge

27.05.2019 18:00:00
Sokna tunet

Danseøving Ringerike folkedansgruppe

27.05.2019 18:30:00
Hov omsorgssenter kantina